Viva Aerobus / Airbus A320 / EI-GTJ / flt#JTN301 GYR-GYR
landing Runway 21 / November 12, 2020

Viva Aerobus / Airbus A320 / N637AC (becomes XA-VAC)
engine runs on the blast fence / November 22, 2020

Viva Aerobus / Airbus A320 / N637AC (becomes XA-VAC) / flt#JTN341
departing Runway 21 / November 23, 2020

Viva Aerobus / Airbus A320 / N637AC (becomes XA-VAC) / flt#JTN341
landing Runway 21 / November 23, 2020Click here to return to: GYR Photos Page 20 Main Page